Čo hrozí pri nesprávnom sedení

 

Poruchy v oblasti chrbtice, pri ktorých môže hrať úlohu aj zlý sed a nevhodná stolička.

Lumbago
Bolesť chrbta v oblasti bedrovej chrbtice, vznikajúca preťažovaním tejto časti tela.

Radikulárny syndróm
Bolesti chrbta v oblasti bedrovej chrbtice s bolesťou vystreľujúcou do dolnej končatiny. Vzniká útlak koreňa chrbticového nervu (napríklad medzistavcovou platničkou), alebo zablokovaním chrbtice.

Hernia disku - Vyhlodanie medzistavcovej platničky
Prejavuje sa bolesťou v trieslach , bolesťou šíriacou sa chrbtom obvykle dole po zadných stranách stehna, po lýtku, niekedy až do celej nohy. Nebezpečenstvo je v možnom útlaku chrbticového kanálu a v utlačení chrbticových nervov.

Zablokovanie krčnej chrbtice
Má za následok veľmi často nielen bolesti pri pohybe , ale aj silné bolesti hlavy, poprípade zubov alebo ucha.

RSI - Repetition Strain Injury
Po slovensky by sa toto postihnutie dalo preložiť ako: Poškodenie opakovanými drobnými pohybmi.
Pri veľmi často sa opakujúcich drobných pohyboch dochádza k nefyziologickému zaťaženiu stále rovnakých svalových skupín a šliach, ktoré vedie k preťaženiu týchto štruktúr a k bolesti. Najčastejšou príčinou je práca s klávesnicou a myšou, kde dochádza k preťažovaniu zápästí a prstov. Problémy sa ale môžu objaviť aj v oblasti lakťov a ramien.
Tento syndróm v sebe zahrňuje celý komplex onemocnení:
Tendosynovitída - zápal obalu šľachy
Tendinitída - zápal šľachy (môže dôjsť až k štrukturálnym zmenám)
Epikondylitída (tenisový lakeť) -  zápal výbežku na konci  kosti predlaktia (začína sa tu  množstvo svalov predlaktia)
Entezopatia - úponové svalové bolesti
Syndróm karpálneho tunelu - v zápästí je kosťami a väzmi vytvorený tunel, ktorým prechádzajú šľachy a jeden nerv - nervus medianus, preťažením zápästia dochádza mimo iného aj k útlaku tohto nervu, čo má za následok parestéziu (pocit mravčenia, brnenia, zníženia citlivosti v prstoch a bolesť)
A tiež menej nápadné, ale nepríjemné, ako : bolenie hlavy, žalúdočné problémy, ospalosť, zvýšená únava, podráždenosť, zlá koncentrácia, zvýšená chybovosť, ...