Alternatívne sedenie


Na alternatívne (dočasné, občasné, krátkodobé) sedenie sú vhodné : 

·         Lopty

 

·         Stoličky na pružine

 

·         Kľakačky
 
Alternatívne sedenie je odporúčané len ako doplnok k dlhodobému sedeniu, lebo pri dlhodobom sedení nadmerne zaťažuje organizmus po fyzickej a aj psychickej stránke. Alternatívne a súčasne aj dlhodobé sedenie dnes už umožňujú aj niektoré stoličky, v ktorých mechanike sú obe tieto možnosti už zakomponované.