Aktívny sed


V súčasnej dobe v súvislosti so sedením existuje možnosť, ako získať pre vývoj viac času a tým znížiť negatívne dopady (alternatíva spätného vylúčenia sedu z nášho života neexistuje, aspoň nie pre väčšinu našej populácie).
 
Pracovný sed je ale možno lepšie prispôsobiť doterajším schopnostiam človeka. Ako? Tým, že sa pri sedení umožní stabilizovať prirodzenú polohu tela a to všetko bez rýchleho opotrebenia a ničenia základných životných funkcií. V takomto prípade hovoríme o tzv. aktívnom sede.
 
1)    pracovná poloha aktívny sed sa nanovo postaví medzi stoj a sed, kedy nepríde k významnému prerušeniu spolupráce hornej a dolnej polovici tela, stabilizáciou budú aj naďalej pomáhať tiež nohy a sedacie svaly. Tým znížime nároky na stabilizáciu polohy a zaistíme vnútorným orgánom prísun energie. V tejto polohe nenastane v tak krátkom čase k vypnutiu stabilizačnej funkcii svalov a nenastane zbortenie držania tela, prechodu do fázy odpočinku. Zabránime tak rýchlemu opotrebeniu a zníženiu podielu aktivity.
 
2)    Aj aktívny sed má časové obmedzenia aj keď výrazne dlhšie, a preto je výhodné dopĺňať sed pohybom (vstávanie, cvičenie, chôdza). Táto aktivita nie je v žiadnom smere nevýhodná, pretože napomáha rýchlej a prirodzenej regenerácii duševných a telesných síl v dôsledku dlho pestovanej schopnosti človeka čeliť zmenám polôh.
 
3)    Prispôsobiť telesnú záťaž skutočným schopnostiam organizmu. Človek, ktorý veľa sedí, čelí rýchlemu poklesu telesnej kondície. Toto sa prejaví hlavne na svaloch a ich schopnostiach a to nielen veľkosťou, ale i pružnosťou. Agresívna kompenzácia (vyrovnanie) telesnej nečinnosti náročným pohybom pri moderných fyzických aktivitách (squash, spinning) spôsobí ďalšie zrýchlenie poškodzovania a opotrebovania.
 
4)    Pri sede na lopte, alebo pružinových stoličkách ide tiež o aktívny sed. Ale záťaž pre telo je neúmerná, neustále balansovanie polohy spotrebuje veľa energie a ide vlastne o náročné cvičenie určitých svalových skupín. Okrem ich preťaženia sa pritom hlava nemôže sústrediť na stály duševný výkon, energiu mozgu odčerpávajú preťažené svaly a vyžadujú sústredenie na sed, nie na prácu.
 
V súčasnej dobe je pre človeka, ktorý má sedenie ako svoju pracovnú polohu potrebné prijať tieto fyziologické (prirodzené) a evolučné (vývojové) zákonitosti a tým si udržať v čo najlepšom stave svoje telesné a duševné zdravie.
 
Podporiť novú formu pracovného sedenia znamená si priznať, že rýchly vývoj vpred nemusí znamenať pre človeka vždy výhodu. Intelektuálne (duševné) schopnosti dávajú však človeku šancu nájsť riešenie aj v tejto situácii. Skúste predĺžiť dobu, pokiaľ Vás postihnú potiaže Vašich spolupracovníkov z kancelárie. Neverte, že najlepšie riešenie je masť proti bolesti, alebo pilulka. Chráňte si svoje zdravie v sede účinnou prevenciou!